kliknutím na úvodní logo se vrátíte na úvodní stranu roudnice.cz


Informace mají pouze informativní charakter a poskytovatel neručí za jeho správnost a obsahovou kvalitu. Bude-li kdokoliv na jeho základě činit závěry či kroky, činí tak na vlastní odpovědnost a výslovně souhlasí, že nemůže požadovat žádnou náhradu škody či újmy na poskytovateli.

   

Zastupitelstvo Podatelna a Matrika Občanské průkazy a pasy Evidence mot.vozidel Živnostenský úřad Vyhlášky
<

 

Matrika v Roudnici nad Labem

Üřední hodiny

matrika podatelna MěÚ
                   Po, St 7:00  - 17:00
                   Út, Čt 7:00  - 15:00  
                         Pá 7:00  - 13:00
Nataša Nováková, tel.: 416 850 117, e-mail: nnovakova@roudnicenl.cz
Eva Rubešová, tel.: 416 850 117,    e-mail: erubesova@roudnicenl.cz
 
Jana Palmeová, tel.: 416 850 111, e-mail: jpalmeova@roudnicenl.cz
Lenka Mysíková